Film 1 – Det usynlige handicap

Tema: Det med sprog, temperament og ærlighed

De unge fortæller, at mennesker med autisme er forskellige, men ofte også er ærlige: ”Vi er ofte ærlige, der er ikke så meget mellem linjerne – så man kan være mere åben ligesom vi er”.

De unge har taget stilling til følgende spørgsmål:

  • Hvordan forstår I det med, at ’mennesker med autisme er forskellige’?
  • Hvordan kan det være godt at være ærlig og åben, sådan som eleverne fortæller om, at de er?
  • Hvordan kan det være svært? – og hvad kan hjælpe?

Til undervisningsmaterialet